Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Wat betekenen de maatregelen rondom het coronavirus voor onze dienstverlening?

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus passen we onze dienstverlening de komende weken aan. Ook gaan geplande openbare bijeenkomsten en vergaderingen niet door. We houden u zoveel mogelijk op de hoogte via BerkelBericht, onze website en social media. Actuele informatie leest u op www.gemeenteberkelland.nl > Coronavirus.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening? 

Tot 6 april beperken wij al onze afspraken met inwoners en al onze andere externe contacten. Voor onze dienstverlening heeft dit de volgende gevolgen: 
•    De Publiekswinkel is alleen ’s ochtends geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Er is geen vrije inloop en het is alleen mogelijk om afspraken te maken die spoed hebben. Zijn het zaken die niet dringend zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om te wachten.
•    Voormekaar medewerkers houden geen keukentafelgesprekken aan huis.
•    Ook gaan de inloopmomenten van Voormekaar en contactpersonen in uw woonplaats niet door. 
•    Alle publieksbijeenkomsten voor inwoners georganiseerd door de gemeente gaan niet door (denk aan informatieavonden, spreekuren en commissievergaderingen).

corona