Welzijnsraad vergadert 11 maart

De Welzijnsraad vergadert ook in maart weer op de woensdagavond, nu in het gemeentehuis van Berkelland, aan de Marktstraat 1 in Borculo. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 11 maart 2020 om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloop-/spreekuur

Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een moment om vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar te maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545-250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

Tijdens de vergadering wordt de stand van zaken toegelicht over de verordening sociaal domein, aan de hand van enkele praktische voorbeelden. Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.