Commissies vergaderen op 12, 13 en 20 mei

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 12 mei, de raadscommissie Ruimte vergadert op 13 en 20 mei. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vinden deze vergaderingen plaats via de digitale weg.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 12 mei, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:
o    Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
o    Verantwoording gemeentelijke grondexploitaties 
o    Raadsbrief Informeren over het plan van aanpak Doorpakken Sturen in het Sociaal Domein
o    Raadsbrief Corona

Commissie Ruimte - woensdag 13 mei, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:
o    Evaluatie beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking
o    Bestemmingsplan ‘Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019’ 
o    Raadsbrief plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
o    Evaluatie 2019 plan Van Afval naar Grondstof 

Commissie Ruimte - woensdag 20 mei, 19.30 uur

o    Woonvisie gemeente Berkelland 2020-2025 
o    Evaluatie SVn leningen en nieuwe verordeningen
o    Principe-uitspraak over extra woningen Avesterweg 3 Beltrum 

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online nog steeds de mogelijkheid voor inspreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.gemeenteberkelland.nl.

Commissievergaderingen live via internet

De digitale commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. De vergadering is ook de volgende dag terug te kijken.