Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Geen vergadering Welzijnsraad 13 mei

Vanwege de maatregelen die de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis heeft opgelegd, is het niet mogelijk om de vergaderingen van de Welzijnsraad van de gemeente Berkelland door te laten gaan. We zetten alles op alles om wel via videoconferentie een aantal zaken te kunnen bespreken, maar de Welzijnsraad komt niet bijeen.

Mocht u iets naar voren willen brengen, dan kan dat via e-mail: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt.

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk dan op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl