Gemeenteraad vergadert 26 mei om 19.30 uur

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 26 mei om 19.30 uur. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt deze vergadering niet in de raadzaal maar online plaats. U kunt de vergadering live volgen via internet.

Op de agenda staat onder andere:
•    Vragenhalfuur
•    Spreekgelegenheid voor het publiek
•    Verantwoording gemeentelijke grondexploitaties
•    Bestemmingsplan ‘Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019’
•    Evaluatie beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking
•    Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
•    Woonvisie gemeente Berkelland 2020-2025
•    Evaluatie SVn leningen en nieuwe verordeningen
•    Principe-uitspraak over extra woningen Avesterweg 3 Beltrum

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat de mogelijkheid om online in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mailbericht met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. 

Raadsvergadering live via internet

U kunt de raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.