Honden niet toegestaan op klompenpaden

Er zijn en worden in Berkelland zogenaamde klompenpaden aangelegd. De paden lopen gedeeltelijk over particuliere terreinen. Daar loopt soms vee. Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van dierziekten te voorkomen zijn honden verboden op de klompenpaden. Dat wordt aangegeven op borden.

bordje

Een klompenpad is een cultuurhistorische wandelroute die zo veel mogelijk over boerenland en onverharde paden voert. Het pad is bedoeld voor bewoners die een ommetje willen lopen en voor recreanten. De wandelaars kunnen genieten van de rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur. 

Het verbod moet ook gehandhaafd (kunnen) worden

Daarom worden de klompenpaden aangewezen als plaatsen waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen. Onze Algemene plaatselijke verordening biedt die mogelijkheid in artikel 2:57. In het uiterste geval kunnen onze opsporingsambtenaren een boete uitschrijven als u zich niet aan het hondenverbod houdt.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit

U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze 6 weken gaan 1 dag na het bekendmaken van dit besluit in. Uw bezwaar stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. 

In uw bezwaar moet het volgende staan:
•    uw naam en adres;
•    de datum waarop u uw bezwaar verstuurt;
•    het besluit waartegen u bezwaar maakt;
•    de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaar zet.
Voor ons is het makkelijk als u een kopie van het besluit (=dit artikel) meestuurt. Het besluit blijft geldig tot er op uw bezwaar is beslist.

U kunt ook digitaal bezwaar indienen. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op www.gemeenteberkelland.nl.

Kunt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten? 

Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al bezwaar heeft gemaakt. U laat de rechter weten dat het uitvoeren van dit besluit ernstige gevolgen voor u heeft. De rechter beslist of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,  Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let erop dat u een kopie van uw bezwaar meestuurt. 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen 

U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.