Locatie gevonden voor tiny houses in Berkelland

De gemeente Berkelland gaat samen met de initiatiefgroep Tiny Housing Berkelland een locatie, bij de volkstuinen aan de Zwilbroekseweg in Eibergen, onderzoeken als locatie voor tiny houses. Deze locatie zou geschikt kunnen zijn vanwege de ligging en de groene omgeving, nabij de al aanwezige volkstuinen.

Wethouder Maikel van der Neut: ‘Binnen de gemeente Berkelland is een enthousiaste initiatiefgroep voor tiny houses ontstaan. Samen met hen hebben we onderzocht of er in deze gemeente behoefte is aan tiny houses, welke spelregels daarvoor zouden moeten gelden en welke locatie geschikt zou kunnen zijn. Samen hebben we alle stappen uitgedacht en zijn we tot de locatie aan de Zwilbroekseweg gekomen.’

Locatie

De beoogde locatie, die we verder gaan onderzoeken, is onderdeel van een volkstuinencomplex aan de Zwilbroekseweg in Eibergen. De locatie is één van de locaties die de initiatiefgroep Tiny Housing Berkelland heeft voorgesteld. Het is een strook van ongeveer 35 bij 120 meter, inclusief een houtwal. Dit perceel is eigendom van de gemeente. In overleg met de Volkstuinvereniging Eibergen blijkt het mogelijk om de aanwezige tuinen op dit perceel te verplaatsen naar een nog braakliggend gedeelte van het volkstuincomplex.

Innovatief

Een tiny houseproject is experimenteel en innovatief. De planvorming en de toetsing aan beleid en wet- en regelgeving wijkt af van gangbare bouwprojecten. Het is daarnaast een tijdelijk project. Vooralsnog is het de bedoeling dat er voor maximaal tien jaar tiny houses komen. Gezocht werd naar ruime percelen. Dit om enerzijds een rommelig campingbeeld te voorkomen en anderzijds voldoende ruimte voor privacy en natuur te bieden.

Wat is een tiny house?

De tiny housebeweging staat voor een flexibele, bewuste manier van wonen en leven die gaat over verbinding met elkaar en de zorg voor ons ecosysteem. De drijfveer is minimalistisch en milieubewust wonen in een groene omgeving met mogelijkheid om zelfvoorzienend te leven. Vaak zal sprake zijn van zelfbouw, maar ook een tiny house van een leverancier behoort tot de mogelijkheden.

Er zijn ook andere vormen van ‘klein wonen’. Denk aan Flexwonen (snelle, betaalbare oplossingen voor een tijdelijke huisvestingsbehoefte), microwonen (klein wonen uit noodzaak) en collectieve woonvormen (community staat voorop). Daar is het tiny house project niet op gericht, al zijn er natuurlijk wel overeenkomsten. 

Geïnteresseerden

Het is de bedoeling om een informatiebijeenkomst te houden voor geïnteresseerden. Wethouder Maikel van der Neut: ‘Vanwege de coronamaatregelen zal dit niet via de gangbare weg mogelijk zijn. We zoeken een alternatieve oplossing om met geïnteresseerden in contact te komen. Daarna zal de planvorming starten. De initiatiefgroep heeft hierin een leidende rol. Daarnaast zal de haalbaarheid van het project uiteindelijk afhangen van onder andere de werkelijke interesse, de kosten voor aanleg van de infrastructuur en de ruimtelijke procedures.’

tiny