Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 14 mei

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 14 mei een online vergadering houden. Vanwege de Corona maatregelen zal eventueel publiek uitgesloten zijn van deelname. De vergadering begint om 19.30 uur.

logo

Agenda 

1.    Opening 
2.    Informatie uit de werkgroepen
3.    Verordening Sociaal Domein
4.    Meedoen-applicatie
5.    Mededelingen 
6.    Uitgaande en ingekomen post 
7.    Vaststellen verslag 16 april 2020
8.    Bij behoefte: aanvullende punten
9.    Rondvraag
10.    Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Genomen besluiten vergadering 16 april

Op 16 april vergaderde de Cliëntenraad (CR) voor het eerst via videoconferentie. Hierbij was geen publiek aanwezig. Hieronder de genomen besluiten en besproken onderwerpen:
•    Het advies aan het dagelijks bestuur (DB) van de SDOA voor de nieuwe Verordening Sociaal Domein is vastgesteld. 
•    Er is gekeken naar de ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van de Meedoen-applicatie. 
•    De CR wacht nog op antwoord op haar adviesbrief van 22 februari 2020. 
•    Het jaarverslag 2019 is vastgesteld. 
•    Actualisatie van de klachtenprocedure van SDOA: De CR heeft aangegeven dat over 1 jaar gevraagd zal worden naar de wijze van afhandeling van ingekomen klachten.
De naar het DB verzonden brieven en de ontvangen antwoorden vindt u op:
clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen en de komende agenda lezen.