Pleegouders zijn nodig! Iets voor u?

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen biedt een pleeggezin uitkomst. Pleegouders zijn hard nodig. Ook in Berkelland. Voor kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen van pleegzorg.

pleegzorg

Niet meer bij je ouders kunnen of mogen wonen is erg ingrijpend voor een kind. Wanneer er thuis problemen zijn, wordt altijd eerst gezocht naar mogelijkheden om een kind thuis te helpen. Toch is dat niet altijd voldoende. Voor sommige kinderen en hun ouders is het soms beter dat de kinderen tijdelijk ergens anders wonen. Dit kan variëren van enkele dagen per week tot meerdere jaren. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan omdat hun ouders problemen hebben en er op korte termijn geen uitzicht is op verbetering van de situatie thuis.

Deze kinderen hebben vaak een onzekere periode achter de rug. Dan is het fijn als ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen. Een fijne leefomgeving waar ze mogen zijn, tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Het liefst in de eigen buurt, dorp of stad, zodat ze op hun eigen school kunnen blijven en hun eigen vriendjes kunnen blijven zien. 

3 soorten pleegzorg

Er zijn 3 soorten pleegzorg, namelijk weekend-van vakantiepleegzorg, zo lang als nodig en crisisopvang. 

Weekend-van vakantiepleegzorg (soms Deeltijdpleegzorg genoemd)

Als pleegouder biedt u enkele dagen per maand en/of in de vakantie opvang in uw huis. Op die manier worden de ouders van het kind (even) ontlast in hun opvoeding, waardoor zij op de andere dagen er als ouder voor hun kind weer kunnen zijn.
Zo lang als nodig
Een kind krijgt een stabiele plek in uw huis en gezinssituatie voor zo lang als nodig is. Dit vraagt van u als pleegouder tegelijkertijd stabiliteit en flexibiliteit. Want voor bijna alle kinderen geldt dat van te voren niet duidelijk is of de pleegzorg voor enkele maanden of voor vele jaren nodig zal zijn.

Crisispleegzorg

U biedt een opvangplek als er voor een kind een acute (crisis)situatie is ontstaan en onmiddellijk opvang nodig is. Situaties waarbij de Raad voor de Kinderbescherming beslist dat opvang elders noodzakelijk is. Of een spoedvraag om hulp van de ouders zelf. In eerste instantie wordt dan met alle betrokkenen bekeken of het kind bij familie of vrienden kan wonen. Als dat niet mogelijk is, wordt een geschikt crisispleeggezin gezocht.

Wilt u meer over weten en erover nadenken wat u voor een kind en zijn gezin kunt betekenen? Kijk dan op www.ikwilpleegouderworden.nl of op www.pleegzorg.nl.