Tip van de week: mondkapjes

In deze rubriek geven we tips of uitleg over een onderdeel van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland.
Mondkapjes en plastic handschoenen horen in de grijze container!

Logo Van Afval Naar Grondstof

Medisch afval mag nooit bij het PMD, zelfs niet als het volledig uit plastic bestaat

Sorteerbedrijven zien de laatste tijd tussen het PMD (plastic, metaal en drankenkartons) steeds vaker medisch afval, zoals handschoenen van plastic of rubber, incontinentiemateriaal en mondkapjes..

Ook corona-gerelateerd afval dat bijna volledig uit papier bestaat, mag beslist niet bij het oud papier. Het is niet te recyclen en het levert een onveilig gevoel op bij sorteerders van oud papier. Al dit soort afval kunt u kwijt in de grijze container.

Meer tips?

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.