November

 • Agem Energieloket zoekt bewoners voor een warmtefoto actie

  29 oktober 2020

  Het wordt weer kouder buiten en we zetten de verwarming steeds vaker aan. Deze warmte wil je natuurlijk zo lang mogelijk in je woning vasthouden, maar vaak gaat een groot deel van de warmte verloren door slechte isolatie, naden en kieren. Dit warmteverlies zorgt ervoor dat er meer gestookt moet worden, wat vervolgens leidt tot hogere energiekosten.

 • De Maand van de Opvoeding zit erop!

  29 oktober 2020

  Inspirerende sprekers gaven in de oktobermaand via webinars en video’s tips en adviezen over opvoeden en opgroeien. Van social media tot communiceren met je kind. Van timemanagement tot weerbaarheid. Heeft u deze online activiteiten gemist? Het Preventie Platform Jeugd organiseert regelmatig (gratis) workshops en trainingen. Voor ouders, opvoeders en voor kinderen. Kijk op www.preventieplatformjeugd.nl voor het actuele aanbod. Of volg het Preventie Platform Jeugd op Facebook.

 • Start sloop 3 basisscholen en gymzaal in de wijk Simmelink in Eibergen

  29 oktober 2020

  Om de nieuwe basisschool en gymzaal te kunnen bouwen moeten eerst de bestaande 3 basisscholen en gymzaal gesloopt worden. De sloopwerkzaamheden gaan nu van start en worden uitgevoerd door Bergevoet B.V. uit Doetinchem.

 • Wanneer moet u in quarantaine?

  29 oktober 2020

  GGD Noord- en Oost Gelderland belt iedere inwoner die positief is getest op COVID-19. In het gesprek, het contactonderzoek, worden de contacten van de besmette persoon in kaart gebracht. Hierbij gaat het om alle contacten vanaf 2 dagen vóór de start van de klachten tot het moment van het gesprek. Daarnaast wordt geprobeerd met de besmette persoon te achterhalen waar de mogelijke bron voor de infectie ligt. Zo worden clusters in kaart gebracht om vervolgens passende maatregelen te treffen.

 • Heel Berkelland Beweegt! met 80 partners

  02 november 2020

  Bijna 80 netwerkpartners hebben in de afgelopen weken hun handtekening gezet onder het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Heel Berkelland Beweegt! Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is met ondersteuning van Achterhoek in Beweging tot stand gekomen. Deze bijna 80 partners zijn scholen, kinderopvang, gezondheidszorg, verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangenverenigingen. Ook de gemeente is een van de partners in deze samenwerking.

 • Nieuw budget voor starterslening

  04 november 2020

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de starterslening. Koopstarters krijgen hiermee een steuntje in de rug bij het kopen van de eerste woning.

 • Begroting 2021 in één oogopslag

  06 november 2020

  Op 3 november vergaderde de gemeenteraad over de Begroting 2021. Vanwege de coronamaatregelen vond de vergadering niet in de raadzaal plaats, maar digitaal. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 4 november. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • Welzijnsraad vergadert 18 november

  06 november 2020

  De Welzijnsraad vergadert op 18 november 2020 om 20.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering online plaats. Er wordt onder meer gesproken met portefeuillehouder mevrouw Van Haaren.

 • Centrumvisie Borculo

  06 november 2020

  De gemeenteraad van Berkelland nodigt inwoners en ondernemers uit Borculo en de rest van de gemeente uit om een reactie te geven op de plannen om het centrum van Borculo te vernieuwen.

 • Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie

  06 november 2020

  De commissie en gemeenteraad bespreekt op 12 en 24 november 2020 de Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente Berkelland met elkaar en de samenleving een Omgevingsvisie gaat maken.

 • Tweede KVO-certificaat voor centrum Borculo

  10 november 2020

  Het centrum van Borculo heeft voor de tweede keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de Borculose Ondernemersvereniging (BOV), gemeente, brandweer en politie coördineerden de afgelopen drie jaar maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig. Zo was er aandacht voor bepaalde verkeerssituaties, maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen.

 • Extra ruimte voor woningbouw in de kernen

  10 november 2020

  Het college van B&W gaat extra ruimte bieden voor de bouw van woningen in de kernen. In korte tijd is zowel landelijk als in Berkelland een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg.

 • Uitkomsten woononderzoek inspireren

  10 november 2020

  In augustus en september heeft de gemeente Berkelland de woonwensen onder inwoners, met name uit de grote kernen, gepeild door middel van een enquête. Er hebben veel inwoners, uit vooral onze grote kernen gereageerd. Er waren maar liefst 1.460 mensen die deze vragenlijst ingevuld hebben.

 • Berkelland toegankelijk

  17 november 2020

  Door de coronacrisis zijn er allerlei regels waar wij ons aan willen houden. Als je een beperking hebt, kan dat soms een extra uitdaging zijn. Dat vraagt dan ook maatwerk; hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons aan de coronaregels houden en tegelijkertijd ook toegankelijk blijven? Kent u goede voorbeelden hoe beide samen kunnen gaan? Deel het, zodat we van elkaar kunnen leren. Gebruik #berkellandtoegankelijk op social media of stuur een e-mail: info@gemeenteberkelland.nl.

 • Download nu de SDOA Werkt-app voor actuele vacatures!

  17 november 2020

  Hoe fijn is het als je vanaf je smartphone, op elk willekeurig moment, inzicht krijgt in actuele vacatures en zelf kunt bepalen voor welke baan je wilt gaan? Dat kan met de ‘SDOA Werkt’-app. De app is gratis en geeft je 24/7 onder andere een flink aanbod aan vacatures in de regio Oost Achterhoek. De app wordt 3 keer per week ververst en is altijd actueel.

 • In gesprek over woonwensen in de vier grote kernen

  17 november 2020

  Het thema ‘wonen’ staat hoog op de agenda van de gemeente Berkelland. In augustus en september is een woonwensenonderzoek gehouden over wonen in de vier grote kernen. De komende tijd willen we in gesprek met inwoners om de resultaten van het onderzoek verder te verdiepen.

 • SDOA-gemeenten starten project ‘Vroeg erop af’ om inwoners met betalingsachterstanden tijdig te kunnen helpen

  18 november 2020

  De gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) willen vroegtijdig financiële problemen van inwoners aanpakken om te voorkomen dat schulden hoog oplopen. Eind november 2020 start het project ‘Vroeg erop af’. Het doel is om inwoners te ondersteunen in het realiseren van haalbare oplossingen voor de betalingsachterstanden en om problematische schulden te voorkomen. De gemeenten en SDOA hebben met verschillende partners zoals woningbouwcorporaties en verzekeringsmaatschappijen een convenant ondertekend om tijdig gegevens uit te wisselen. Sinds 2012 hebben gemeenten vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) de verplichting om inwoners met schulden hulp te bieden. Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de Wgs, dat betekent dat het incassoproces gestopt wordt wanneer er een plan van aanpak ligt.

 • Vuurwerk aangetroffen

  20 november 2020

  Afgelopen week is er in een woning in Borculo 250 kg vuurwerk aangetroffen.
  Als deze grote hoeveelheid vuurwerk tot ontploffing was gekomen in de woning, had dit binnen een cirkel van 400 meter schade aan de omliggende woningen veroorzaakt. Dit zou een heel grote impact hebben.

 • Duurzame Huizenroute op video

  20 november 2020

  In de hele Achterhoek stellen eigenaren van duurzame woningen, bedrijven of andere locaties hun deuren open om energiebesparende mogelijkheden in de praktijk te laten zien aan andere inwoners uit de Achterhoek. Omdat een fysieke huizenroute niet mogelijk was door de Corona is er een mooi alternatief georganiseerd.

 • Asfaltwerkzaamheden Zieuwentseweg

  20 november 2020

  Vanaf maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december 2020 worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Zieuwentseweg. Het asfalt wordt vervangen voor het deel tussen de N315 en de spoorwegovergang. In deze periode zal het doorgaande verkeer omgeleid worden.

 • Blad laten liggen is nuttig

  26 november 2020

  Heeft u de mogelijkheid om blad te composteren of in uw tuin in de plantvakken te laten liggen, dan kan dat heel nuttig zijn. In de winterperiode zoeken insecten en zoogdieren zoals egels schuilgelegenheid of een plek voor hun winterslaap.
  Het aantal insecten is de laatste jaren drastisch afgenomen. Het gevolg hiervan is dat bepaalde vogelsoorten die van insecten leven in aantal verminderen. Het is belangrijk dat we mogelijkheden aangrijpen om dit tegen te gaan.

 • Wethouder over Energie Neutraal Berkelland 2030

  20 november 2020

  “Duurzame energie is belangrijk omdat het de sleutel is naar de toekomst”
  De afgelopen tijd is er veel gezegd en geschreven over het RODE-beleid en het initiatief voor windmolens Avinkstuw. In dit interview vragen we wethouder Gerjan Teselink om meer uitleg.

 • Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

  24 november 2020

  Twence de afvalverwerker in Hengelo (O) heeft op 28 oktober groen licht gekregen voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, provincie Overijssel. De bouw zal naar verwachting begin 2021 starten en in het voorjaar van 2022 operationeel zijn.

 • GBTwente vraagt om de kenmerken van uw woning te controleren

  25 november 2020

  Ieder jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning opnieuw bepaald. Deze waarde wordt gebruikt bij het opleggen van de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde van uw woning klopt, omdat deze wordt gebruikt bij het opleggen van de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Doordat u zelf de kenmerken van uw woning controleert, zorgen we samen voor een juiste WOZ-waarde. Controleer de kenmerken van uw woning in ons digitaal loket. U kunt de kenmerken van uw woning controleren tot en met 30 december 2020. Hieronder leest u hoe u de kenmerken van uw woning controleert.

 • De Luisterlijn: dag en nacht een goed gesprek

  26 november 2020

  In deze tijd is het soms fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig.

 • Aanmelden als stembureaulid

  30 november 2020

  Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Voor deze verkiezingen zijn er vanwege de coronamaatregelen extra veel mensen nodig op de stembureaus. Iets voor jou om bij de komende verkiezingen mee te helpen op één van onze stembureaus? Meld je dan aan als stembureaulid.