Blad laten liggen is nuttig

Heeft u de mogelijkheid om blad te composteren of in uw tuin in de plantvakken te laten liggen, dan kan dat heel nuttig zijn. In de winterperiode zoeken insecten en zoogdieren zoals egels schuilgelegenheid of een plek voor hun winterslaap.
Het aantal insecten is de laatste jaren drastisch afgenomen. Het gevolg hiervan is dat bepaalde vogelsoorten die van insecten leven in aantal verminderen. Het is belangrijk dat we mogelijkheden aangrijpen om dit tegen te gaan.

 

Een ander voordeel is dat het blad wordt verteerd en door het bodemleven wordt omgezet in voedingsstoffen voor planten. Hierdoor wordt de structuur van de bodem aanmerkelijk meer humusrijk en vruchtbaarder. Houd hiermee rekening voordat u het blad van gemeentebomen afvoert naar een bladkorf.

Bladkorven

De gemeente Berkelland plaatst al jaren bladkorven in alle kernen van de gemeente. Deze korven staan op locaties waar veel en grote gemeentebomen staan. Aanwonenden die geen mogelijkheden hebben om het blad in de tuin te verwerken kunnen het blad in de korven doen.

Let op:

de bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor het blad van gemeentebomen. Ander afval dan blad mag niet in de korven gedeponeerd worden.