Commissies vergaderen op 10, 11, 12 en 17 november om 18.30 uur

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 10 en 17 november. De raadscommissie Ruimte vergadert op 11 en 12 november. De vergaderingen beginnen om 18.30 uur. Vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen niet in de raadzaal, maar online plaats. U kunt ze live volgen via internet.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 10 november, 18.30 uur
Op de agenda staat onder andere:
o    Coronacrisis en maatregelen
o    Evaluatie Ondernemersfonds Berkelland
o    Tussenresultaat Samen aan het stuur 
o    Huisvesting werkleerbedrijf

Commissie Ruimte - woensdag 11 november, 18.30 uur
Op de agenda staat onder andere:
o    Vaststellen Bomenbeleidsplan 2020-2029 en Bomenverordening 2020
o    Voormalige St. Willibrordusschool Ruurlo
o    Raadsbrief Provinciaal lnpassingsplan (PIP) en PIP N825 Borculo-Lochem
o    Raadsbrief over rioolheffing 
o    Raadsbrief over Toezeggingen in verband met vaststelling Plussenbeleid

Commissie Ruimte - donderdag 12 november, 18.30 uur
Op de agenda staat onder andere:
o    Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken
o    Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie Berkelland
o    Bouwen in Gelders Natuurnetwerk Rekkense binnenweg 11
o    Brief over verduurzaming energie Bussinkdijk 3 Haarlo
o    Voortgangsrapportage Transformatie Oudestraat Neede
o    Raadsbrief over Beleidsregel functieverandering naar wonen en woningsplitsing in de kernen

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 17 november, 18.30 uur
Op de agenda staat onder andere:
o    IKC-vorming Daltonschool Sint Joris met Avonturijn
o    Lokale Inclusie Agenda 2020-2021
o    Raadsbrief Acties volgend op aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp

Inspreken
In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken op website
De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies.

Commissievergaderingen live via internet
U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. Ook kunt u de vergaderingen de volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.