Extra ruimte voor woningbouw in de kernen

Het college van B&W gaat extra ruimte bieden voor de bouw van woningen in de kernen. In korte tijd is zowel landelijk als in Berkelland een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg.

“De krapte op de woningmarkt in Berkelland vraagt snel om meer woningen”, aldus wethouder Van der Neut. “In totaal hebben we voor de kernen nu ruimte gemaakt voor 800 tot 850 woningen, waarvan 150 specifiek voor wonen en zorg.”

Meer en sneller bouwen
De gemeente gaat versnellen door extra bouwplannen op voorraad te hebben. De grote vraag naar woningen biedt ook kansen. Zo worden oplossingen gezocht voor locaties waar panden leegstaan, ongewenste bedrijvigheid is of waar een gebied verloedert. Dit geldt zeker voor leegstaande panden in de winkelgebieden. Ze liggen op cruciale locaties, die sterk de aantrekkingskracht van onze dorpen bepalen. 
Daarnaast worden transformatielocaties, plekken met gebouwen die al lang leeg staan, versneld aangepakt. Tot slot wordt ook gekeken naar in- en uitbreidingslocaties, binnen de kernen en aan de randen ervan.

Bouwen voor doorstroming
Er is met name een tekort aan betaalbare koopwoningen voor jongeren tot 30 jaar en levensloopgeschikte woningen voor ouderen nabij voorzieningen. Wethouder Van der Neut: “Betaalbaar bouwen voor starters onder de € 200.000 is een grote uitdaging. Daarvoor bevorderen we ook woningbouwplannen die voor doorstroming van inwoners zorgen, die nu in een betaalbare huur- of koopwoning wonen. Hierbij denken we aan huishoudens die vanuit een rijwoning een stap willen maken naar bijvoorbeeld een 2 onder 1 kapwoning of zelf willen bouwen, of door luxere koopwoningen voor ouderen te bouwen.”

Vestigers
Doordat mensen woningen zoeken, biedt deze tijd ook de mogelijkheid de gemeente neer te zetten als gemeente waarin mensen ruim en omringd door groen kunnen wonen. Door jongeren en gezinnen te trekken, kan dit mogelijk de ontgroening verminderen. Wethouder Van der Neut: “Er is veel vraag vanuit onze eigen inwoners. Daar zetten we ons volop voor in, maar het zou mooi zijn als er ook ruimte komt om nieuwe inwoners te verwelkomen.”