Gemeenteraad vergadert 24 november om 19.30 uur

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 24 november om 19.30 uur.
Als de vergadering vanwege het tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 25 november worden hervat. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering plaats via de digitale weg.

Op de agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek 
 • Evaluatie Ondernemersfonds Berkelland
 • Tussenresultaat Samen aan het stuur
 • Huisvesting werkleerbedrijf
 • Vaststellen Bomenbeleidsplan 2020-2029 en Bomenverordening 2020
 • Voormalige St. Willibrordusschool Ruurlo
 • Werkwijze en vergaderwijze gemeenteraad Berkelland
 • IKC-vorming Daltonschool Sint Joris met Avonturijn
 • Lokale Inclusie Agenda 2020-2021
   

 

 

Inspreken
In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website
De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. 

Raadsvergadering live via internet
U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.