Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

Twence de afvalverwerker in Hengelo (O) heeft op 28 oktober groen licht gekregen voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, provincie Overijssel. De bouw zal naar verwachting begin 2021 starten en in het voorjaar van 2022 operationeel zijn.

Mestverwerking twence

Bent u als varkenshouder op zoek naar een structurele oplossing voor uw mest? Dan kan Twence u een complete en duurzame oplossing bieden. Meer weten? Kijk voor uitgebreide informatie op www.twence-mest.nl. Hier kunt u zich tevens aanmelden voor de online informatieavond op woensdag 2 december a.s.