Heel Berkelland Beweegt! met 80 partners

Bijna 80 netwerkpartners hebben in de afgelopen weken hun handtekening gezet onder het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Heel Berkelland Beweegt! Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is met ondersteuning van Achterhoek in Beweging tot stand gekomen. Deze bijna 80 partners zijn scholen, kinderopvang, gezondheidszorg, verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangenverenigingen. Ook de gemeente is een van de partners in deze samenwerking.

WEBSITE bord totaal

Wethouder Anjo Bosman: “Ik ben er ontzettend trots op dat na bijna een jaar van bijeenkomsten en afstemming met vele netwerkpartners en klankbordgroepen het Lokaal Sport- en Beweegakkoord er is. Met Heel Berkelland Beweegt! ontstaat een mooie basis en breed draagvlak om alle Berkellanders aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden!”


Wethouder Anjo Bosman
Met het ondertekenen van het Sport- en beweegakkoord geven de partners aan dat zij de ambities van Heel Berkelland Beweegt! ondersteunen:
1.    Toekomstbestendig sport- en beweeglandschap realiseren
2.    18+ doelgroepen begeleiden naar passend beweegaanbod
3.    Bijdragen aan een gezonde generatie  

In de stuurgroep en de projectgroepen zijn deze 80 partners vertegenwoordigd. 
De stuurgroep en projectgroepen gaan de komende 2 jaar bezig met het omzetten van de ambities naar uitvoering. Zij maken plannen en zorgen voor de uitvoering van diverse activiteiten, projecten of acties om nog meer inwoners van Berkelland in beweging te krijgen en te houden.

Wilt u meer weten over Heel Berkelland Beweegt!, dan kunt u het sportakkoord vinden op de website www.gemeenteberkelland.nl. Wilt u ook partner worden of hebt u vragen, neem dan even contact op via sportakkoord@gemeenteberkelland.nl.

Hieronder een fotocollage met een groot deel van de ondertekenaars. 

collagezondag1