Nieuw budget voor starterslening

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de starterslening. Koopstarters krijgen hiermee een steuntje in de rug bij het kopen van de eerste woning.

Populair
Er wordt veel gebruik gemaakt van de starterslening. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen. Pas na drie jaar betaalt de starter rente en aflossing voor deze lening. We verwachten dat het budget in 2021 op raakt. Om dat te voorkomen, stelt het college de raad voor een miljoen euro toe te voegen. 

Cofinanciering provincie Gelderland
De Provincie Gelderland wil 50% gaan mee betalen aan de starterslening. Voorwaarde is dat de leeftijdsvoorwaarde wordt losgelaten. Daarom hanteren we in de nieuwe Verordening Starterslening 2021 niet meer de leeftijdsgrens van 40 jaar. De lening is en blijft bedoeld voor het kopen van de eerste woning.

88 starters
Sinds 2013 is twee miljoen beschikbaar gesteld voor de starterslening. In totaal hebben tot 1 oktober 2020 88 starters hier gebruik van gemaakt. Met het extra budget en de verdubbeling door de Provincie, kunnen minimaal 80 nieuwe startersleningen verstrekt worden. De verwachting is dat dit genoeg is tot en met 2023. 

Verhoogde koopsom
Per 1 januari 2021 is de Starterslening Berkelland beschikbaar voor woningen met een koopsom tot € 243.750. Deze verhoging is een gevolg van de verhoging van de NHG-grens, deze is in 2021 € 325.000. Daarnaast krijgen starters vanaf 2021 een eenmalige vrijstelling van de heffing van overdrachtsbelasting. Daarvoor moeten de kopers tussen de 18 en 35 jaar zijn.