Start sloop 3 basisscholen en gymzaal in de wijk Simmelink in Eibergen

Om de nieuwe basisschool en gymzaal te kunnen bouwen moeten eerst de bestaande 3 basisscholen en gymzaal gesloopt worden. De sloopwerkzaamheden gaan nu van start en worden uitgevoerd door Bergevoet B.V. uit Doetinchem.

sloop scholen Simmelink

We starten met de sloop van de bestaande Julianaschool, De Steege en gymzaal
Gepland is dat de sloop van de Julianaschool en gymzaal voor de kerst zijn afgerond. Voor De Steege is gepland dat de sloop medio februari 2021 klaar is. Als de bouw van de nieuwe basisschool en nieuwe gymzaal gereed zijn wordt de bestaande basisschool De Schakel gesloopt. Daarna volgt de herinrichting van de openbare ruimte.

Wij beseffen dat de werkzaamheden ongetwijfeld enig ongemak veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij streven er in elk geval naar om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Contactpersoon
Voor vragen tijdens de sloop kunt u de toezichthouder van het werk, de heer M. Tackenkamp aanspreken of met hem contact opnemen. Hij is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar op 06-55306990.