Uitkomsten woononderzoek inspireren

In augustus en september heeft de gemeente Berkelland de woonwensen onder inwoners, met name uit de grote kernen, gepeild door middel van een enquête. Er hebben veel inwoners, uit vooral onze grote kernen gereageerd. Er waren maar liefst 1.460 mensen die deze vragenlijst ingevuld hebben.

Wethouder Maikel van der Neut: “Veel inwoners met een verhuiswens uit met name de grote kernen hebben ons onderzoek ingevuld. Dit levert waardevolle informatie op en het sluit goed aan bij ons woningbouwprogramma. We zijn al volop bezig in alle kernen met het bouwen van woningen, maar dit geeft nog specifieker aan waar we ons op moeten focussen."

Verhuizingen
Ruim 500 mensen geven aan binnen nu en drie jaar te willen verhuizen, waarvan ruim 150 specifiek naar een nieuwbouwhuis. Ruim 300 personen denken er nog over na. Met name jongeren tot 30 jaar hebben verhuiswensen die ze nu niet kunnen realiseren. Wat veruit de meeste potentiële verhuizers belemmert, is dat er te weinig aanbod is in de gewenste prijsklasse. 

Uit de resultaten komt naar voren dat inwoners met name willen verhuizen binnen de eigen kern, gevolgd door het buitengebied. Ook zijn er mensen die zich van buiten de gemeente willen vestigen in Berkelland.

Aanpassen woning
Bijna 250 mensen willen de huidige woning aanpassen binnen drie jaar, terwijl ruim 300 mensen hier nog over nadenken. Het meest genoemd is het energiezuiniger maken van de woning met bijvoorbeeld zonnepanelen. Opvallend is dat vooral de groep tussen 50 en 65 jaar het huis geschikt wil maken voor de toekomst. Na de leeftijd van 70 daalt de bereidheid voor het aanpassen van de woning snel.

Huur of koop
Slechts een kleine groep inwoners zoekt naar een huurwoning. Hiervan zoekt driekwart een huurwoning onder de huurtoeslaggrens. De meeste inwoners die aan het onderzoek meededen zijn op zoek naar een koopwoning. Vooral onder jongeren is het lastig een woning te vinden die passend is bij hun budget. Jongeren die thuis wonen zoeken met name een woning tot € 200.000 euro. Zelfstandige huishoudens tot dertig jaar hebben veelal een budget tot 250.000 euro (51%) en een derde heeft een budget tot 300.000 euro. Ouderen zoeken ook vaak een huis van maximaal 300.000 euro. Gezinnen en huishoudens tussen de 30 en 65 jaar zoeken over het algemeen duurdere koopwoningen.

“Het is duidelijk dat er voor starters te weinig woningen zijn op dit moment”, aldus wethouder Van der Neut. “Hier werken we aan, hoewel we zien dat het steeds lastiger wordt binnen het beschikbare budget van jongeren starterswoningen te realiseren. Ook voor ouderen proberen we meer levensloopgeschikte woningen te bouwen, zodat hun huis weer beschikbaar komt voor andere woningzoekenden.” 

De komende tijd krijgt het onderzoek in de grote kernen een vervolg. Hierover wordt binnenkort meer informatie gedeeld.