Welzijnsraad vergadert 18 november

De Welzijnsraad vergadert op 18 november 2020 om 20.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering online plaats. Er wordt onder meer gesproken met portefeuillehouder mevrouw Van Haaren.

Melden onderwerpen

Wilt u iets melden aan de portefeuillehouder of wilt u een ander onderwerp naar voren brengen, dan kan dat door te mailen naar: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt en eventueel in de vergadering wordt besproken.

Wat doet de Welzijnsraad?

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.