Oktober

 • Taalcafé Borculo weer van start!

  01 oktober 2020

  Het taalcafé in Borculo is weer van start en zoekt nieuwe taalmaatjes. Heb je graag contact met mensen, interesse in andere culturen en lijkt het je leuk niet Nederlandstalige inwoners te helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Neem dan contact op met de coördinator van het Taalcafé, via 06-51039305. Dit mag zowel telefonisch als via WhatsApp. We houden ons aan de coronamaatregelen en bieden daarmee een veilige omgeving voor zowel de taalmaatjes als de taalvragers. Het taalcafé is op donderdagen van 9.30 uur tot 11.00 uur en ’s avonds van 19.00 uur tot 20.30 uur in de bibliotheek aan de Hoflaan 5 in Borculo.

 • Steungezinnen in Berkelland gezocht

  01 oktober 2020

  Voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen zoekt Yunio steungezinnen in Berkelland. Deze steungezinnen zijn er om andere gezinnen die dat even nodig hebben, te ondersteunen. Al met een klein beetje aandacht help je zo een gezin weer verder! Op dit moment is er vooral vraag naar steungezinnen uit Eibergen die (tijdelijk) een ander gezin willen helpen.

 • Subsidieregeling Transformatiefonds Sport 2020 is geopend

  01 oktober 2020

  De subsidieregeling ‘Transformatiefonds sport 2020’ is op 1 oktober geopend. Sportverenigingen kunnen tussen 1 oktober en 31 december 2020 een aanvraag indienen via de E-dienst op www.gemeenteberkelland.nl.

 • Wil jij het maatje worden van nieuwe Berkellandse inwoners?

  01 oktober 2020

  Het gemeentelijke team vluchtelingen zoekt regelmatig nieuwe vrijwilligers in Borculo die als goede buur in contact willen komen met nieuwe Berkellanders. Een voorbeeld is onderstaand gezin uit Eritrea.

 • Vrijwilligers in het zonnetje, de vrijwilligers van de Dahliatuin in Rekken

  01 oktober 2020

  Wethouder Marijke van Haaren bracht 18 september een bezoek aan De Dahliatuin in Rekken. De Dahliatuin is een initiatief van een groep vrijwilligers die elke 2 jaar een tuin vol dahlia’s aanlegt. Een echte bezienswaardigheid voor iedereen die van bloemen houdt!

 • Vrijwilliger in het zonnetje: Henkie Nijhoff

  01 oktober 2020

  De finales van het clubkampioenschap dubbel vormden zaterdagavond 26 september het decor voor een verrassingsbezoek aan TC de Koem in Geesteren. Al 40 jaar bestaat deze actieve tennisclub en al 40 jaar is er 1 man die dag en nacht op en rond de banen te vinden is: Henkie Nijhoff. Hoogste tijd dus om deze vrijwilliger van het eerste uur in het zonnetje te zetten. Wethouder Anjo Bosman: “TC de Koem kan niet zonder Henkie en Henkie kan niet zonder TC de Koem!”

 • Starterslening Berkelland in 2021 beschikbaar voor woningen tot € 243.750

  02 oktober 2020

  Per 1 januari 2021 is de Starterslening Berkelland beschikbaar voor woningen met een koopsom tot € 243.750. Deze verhoging is een gevolg van de verhoging van de NHG-grens, deze is in 2021 € 325.000.

 • Lokaal Sport- en Beweegakkoord ‘Heel Berkelland Beweegt!’ ondertekend

  12 oktober 2020

  Maandag 5 oktober hebben in het Openluchttheater in Eibergen de eerste 40 partners, onder toeziend oog van wethouder sport Anjo Bosman, hun handtekening gezet onder het akkoord. Meer dan 75 (!) scholen, kinderopvanglocaties, verenigingen, ondernemers, gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen hebben aangegeven het Lokaal Sportakkoord te willen ondersteunen. De komende periode zullen de overige partners gaan ondertekenen.

 • Markt Eibergen op de Brink!

  09 oktober 2020

  In Eibergen wordt hard gewerkt aan de revitalisering van het centrum. Op dit moment zijn er ook de nodige opbrekingen rondom de Brink. Ondanks de werkzaamheden vindt u - zoals u gewend bent - de warenmarkt nog steeds op dinsdagmorgen op de Brink.

 • Kap dode bomen

  09 oktober 2020

  Als gevolg van de droge zomers van afgelopen 2 jaar en daarop de droogte van dit jaar is een flink aantal bomen dood of voor een groot gedeelte afgestorven. We zijn bezig met een inventarisatie en het in kaart brengen van de dode bomen.

 • Rookmelders redden levens

  09 oktober 2020

  “In een klap ben je alles kwijt. Het besef dat het echt gebeurd is kwam bij mij pas, toen ik op een noodlocatie op de bank zat en een T-shirt aan wilde doen, maar me realiseerde dat mijn kleren weg waren. Je verzamelt in je leven spullen die herinneringen met zich mee dragen en die komen nooit meer terug”, vertelt Chantal de Vreede die in 2018 een woningbrand meemaakte.

 • Naoberfonds honoreert 3 projecten

  09 oktober 2020

  Vóór het zomerreces heeft de adviescommissie Naoberfonds Berkelland geadviseerd om 2 projecten te honoreren vanuit het Berkellands Naoberfonds. Daar is nog een project bijgekomen.

 • Vacature vrijwilliger Humanitas

  09 oktober 2020

  Op de website van Voormekaar staan regelmatig leuke vrijwilligersvacatures. Zoals de volgende vacature. Humanitas Tandem zoekt met spoed een ondersteunend coördinator. Begeleidt u graag mensen en regelt u graag? Dan is dit echt iets voor u!

 • N315 Haaksbergseweg Neede afgesloten

  09 oktober 2020

  De provincie Gelderland verbreedt in 2021 de N315 - Haaksbergseweg in Neede tot aan de N18 zodat het verkeer beter doorstroomt. Daarnaast wordt er een rotonde ter hoogte van Rietmolen aangelegd. Ter voorbereiding kapt de provincie Gelderland tussen 19 en 25 oktober 174 bomen waarvoor door de gemeente Berkelland kapvergunning is verleend. Tijdens deze werkzaamheden is de weg overdag tussen 7.00 en 18.00 uur niet toegankelijk voor verkeer. Via borden langs de weg wordt het verkeer omgeleid.

 • Mondkapje in gemeentehuis

  09 oktober 2020

  Momenteel geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Denk aan winkels, horeca, musea en bij contactberoepen, zoals de kapper. Wij vragen u ook in het gemeentehuis een mondkapje te dragen.

 • Aanpassing Leusinkweg

  09 oktober 2020

  De Leusinkweg, tussen Kruiskamplaan en Scholten Hofmansbrink, wordt aangepast. Daarvoor wordt het weggedeelte tussen 19 en 30 oktober 2020 afgesloten.

 • Subsidie kleinschalige activiteiten verlengd

  09 oktober 2020

  Degenen die in 2021 een evenement of kleinschalige activiteit willen organiseren en hiervoor subsidie wensen, krijgen nog tot 1 november 2020 de gelegenheid om hiervoor een aanvraag in te dienen via de E-dienst.

 • College stemt in met woningbouwplannen in Neede

  13 oktober 2020

  Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met twee plannen voor woningbouw in Neede. Ze stemt in met het verzoek om 9 woningen te realiseren op de locatie ’t Haantje aan de Borculoseweg 111. Ook zijn ze akkoord met de bouw van vijf (starters)woningen op de hoek Hoeveweg/Blikweg.

 • Nieuwe start voor een geactualiseerd bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”

  13 oktober 2020

  De gemeente wil voor het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” opgesteld. Dit voorontwerp wordt nu samen met het ontwerp-milieueffectrapport (Plan-MER) ter inzage gelegd. Daarmee komt een geactualiseerde planologische regeling voor het buitengebied van Berkelland een stap dichterbij.

 • De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar

  16 oktober 2020

  Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

 • Heeft uw bedrijf een pittige energierekening?

  16 oktober 2020

  Bedrijven in Eibergen en Neede ontvangen dit najaar een zakje peperzaadjes in de brievenbus. Het is een actie van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD), samen met de gemeente Berkelland, om het bedrijfsleven te helpen met het besparen van energie.

 • Kansen toerisme en recreatie Neede beter benutten

  16 oktober 2020

  Op 22 september zijn diverse vertegenwoordigers uit Neede op verzoek van de gemeente Berkelland naar Natuurpark Kronenkamp gekomen. Op 1,5 meter afstand van elkaar is er gesproken over hoe de Needse Berg beter beleefbaar gemaakt kan worden. Ook is gebrainstormd over hoe kansen voor toerisme en recreatie in Neede beter benut kunnen worden.

 • Klimaatlessen op basisscholen in Berkelland

  16 oktober 2020

  Op initiatief van de gemeente Berkelland en het Waterschap Rijn IJssel is aan alle basisscholen aangeboden om klimaatlessen te laten verzorgen in de verschillende groepen. Deze lessen worden verzorgd door Staring Educatie. Inmiddels hebben al verschillende scholen met de groepen van onderbouw, middenbouw en bovenbouw deelgenomen. Afgelopen week werden klimaatlessen gegeven op de dr. Ariënsschool.

 • Fasering werkzaamheden centrum Eibergen gewijzigd

  16 oktober 2020

  Het centrum van Eibergen wordt momenteel heringericht. Hiervoor is bij de start van het werk een planning gemaakt. Deze planning bestaat uit diverse fasen. Nu de werkzaamheden vorderen is besloten om de fasering te wijzigen. Dit houdt in dat nu eerst de Kluiversgang wordt aangepakt. Begin volgend jaar gaan we verder met de aanleg van de rijbaan richting Nieuwstraat en het plein op de Brink met doorsteek naar de Grotestraat.

 • Basisschoolleerlingen kunnen zich weer inschrijven voor Sjors Sportief en Sjors Creatief

  16 oktober 2020

  Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Berkelland ontvingen afgelopen week via hun school het Sjors Sportief/Creatief boekje. Op de voorkant van het boekje prijkt de tekening die de meeste stemmen ontving in de tekenwedstrijd. Deze is gemaakt door Elin Smits van de Jorisschool uit Borculo. Uit handen van wethouder Anjo Bosman ontving ze vorige week haar prijs.

 • Drie kavels te koop in Gelselaar

  16 oktober 2020

  De gemeente Berkelland verkoopt 3 kavels in Gelselaar op de locatie Heuver-Zuid.

 • Er staan weer bladkorven in de bebouwde kommen

  16 oktober 2020

  Afgelopen week zijn er weer bladkorven geplaatst in de bebouwde kommen. Buurtbewoners kunnen bladafval van gemeentebomen in deze bladkorven doen. We legen de bladkorven wekelijks.

 • Bomenbeleidsplan 2020-2029 en Bomenverordening 2020 naar gemeenteraad

  20 oktober 2020

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Bomenbeleidsplan 2020-2029 en de Bomenverordening 2020.
  Bomen zijn belangrijk in Berkelland. Ze bepalen voor een groot deel de landschappelijke kwaliteit waar Berkelland zo trots op is, en geven sfeer aan de dorpen. Ook voor de beleving van de inwoners, en voor de klimaatadaptatie zijn bomen van groot belang.

 • ‘Samen bouwen aan een bruisend centrum van Borculo’

  20 oktober 2020

  Het centrum van Borculo krijgt de komende jaren een impuls. De Taskforce Borculo Leef! heeft met inwoners en belanghebbenden een visieplan voor het centrum gemaakt. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor met het plan in te stemmen.

 • Gemeente Berkelland wil sanering asbestdaken stimuleren

  20 oktober 2020

  De gemeente Berkelland wil blijven streven naar een asbestvrij Berkelland. Daarvoor is het belangrijk actief de sanering van asbestdaken te stimuleren. Zowel voor eigenaren van ‘kleine’ asbestdaken als eigenaren van grote schuren met asbest. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ‘plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken’.

 • Colleges stemmen in met de uitgangspunten voor nieuwe werkwijze uitvoering Participatiewet

  21 oktober 2020

  Eind vorig jaar hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk besloten om inwoners nóg beter te willen begeleiden naar betaald werk of dagbesteding. Daarvoor wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie opgericht. Dit betekent dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het sociaal werkbedrijf Werkbaan Oost samengevoegd worden. De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van dit besluit. De colleges van B&W hebben nu ingestemd met een voorstel waarin de uitgangspunten voor deze nieuwe werkwijze is vastgelegd.

 • Militaire oefening

  23 oktober 2020

  Het ministerie van Defensie houdt van 2 tot en met 6 november 2020 een oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Steenwijk, Dalen, Eibergen en Zutphen. Er doen 120 militairen, 28 pantservoertuigen (Fenniks), 8 vrachtauto’s en 8 bedrijfswagens mee.

 • Zwerfafval opruimen

  23 oktober 2020

  Steeds meer inwoners houden de openbare omgeving schoon. Daar zijn wij heel blij mee. Wilt u ook helpen met zwerfafvalruimen? Dat ondersteunen wij graag door afvalgrijpers, hesjes en handschoenen gratis beschikbaar te stellen aan inwoners. Wilt u een pakket ontvangen dan kunt u ons bellen op 0545-250 250.

 • Online inspiratiebijeenkomst

  26 oktober 2020

  Verenigingen en stichtingen hebben (steeds meer) moeite om bestuurders te vinden en te binden. Misschien dat u dit zelf ook ervaart bij uw vereniging. Daarom dit thema nu onder de aandacht! Op 2 november 2020 is er een inspiratiebijeenkomst: anders kijken naar besturen.

 • Bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”

  26 oktober 2020

  De gemeente wil voor het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” opgesteld. Dit voorontwerp wordt nu samen met het ontwerp-milieueffectrapport (Plan-MER) ter inzage gelegd. Daarmee komt een geactualiseerde planologische regeling voor het buitengebied van Berkelland een stap dichterbij.

 • Weet van water

  26 oktober 2020

  Het was weer een droge zomer met extreem weer. Droogte, hitte en wateroverlast zullen in de toekomst vaker voorkomen. Dat vraagt om een tuin die hierop voorbereid is. Die je schaduw geeft in de zomer en die het water opvangt in de herfst en de winter. Wil je jouw tuin hierop voorbereiden? Dan is NU hét moment om dat te doen.