Aanpassing Leusinkweg

De Leusinkweg, tussen Kruiskamplaan en Scholten Hofmansbrink, wordt aangepast. Daarvoor wordt het weggedeelte tussen 19 en 30 oktober 2020 afgesloten.

Leusinkweg impressie

De Leusinkweg tussen Kruiskamplaan en Scholten Hofmansbrink bestaat uit alleen maar uit bestrating. Op verzoek van de buurt en in het kader van de klimaatadaptatie en hittestress gaan we dit deel van de Leusinkweg vergroenen. Allereerst zal de bestrating worden aangepast en daarna wordt de beplanting aangebracht.

Bereikbaarheid en omleiding

De werkzaamheden zullen zodanig uitgevoerd worden dat de woningen in ieder geval bereikbaar blijven. Tijdens de afsluiting van het wegvak wordt het verkeer omgeleid via een omleidingsroute.

Contactpersoon 

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u met de heer M. Tackenkamp contact opnemen. Hij is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar via 06-5530 6990.