Drie kavels te koop in Gelselaar

De gemeente Berkelland verkoopt 3 kavels in Gelselaar op de locatie Heuver-Zuid.

gelselaar

De locatie Heuver-Zuid is gelegen in de Dorpsstraat in Gelselaar ten zuiden van boerderij ‘De Heuver’. Verder grenzen de kavels aan de oost- en zuidzijde aan het buitengebied. De 3 kavels hebben een omvang van ca. 800m² (793-824 m²). Op onderstaande tekening wordt het plan en de verkaveling weergegeven. Belangrijk aandachtspunt bij deze kavels is de lintenstructuur, die onderdeel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht Gelselaar. Hierdoor zal aan de achter- en nevenzijde van de kavels, zoals in het groen hieronder, een lintenstructuur (bomen en struiken) worden gepland. Dit beperkt mogelijk het vrije uitzicht.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de verkoopprocedure. Ook vindt u daar een inschrijfformulier. U kunt u inschrijven voor een kavel tot 16 november 2020. Daarna vindt een loting plaats door de notaris.