Fasering werkzaamheden centrum Eibergen gewijzigd

Het centrum van Eibergen wordt momenteel heringericht. Hiervoor is bij de start van het werk een planning gemaakt. Deze planning bestaat uit diverse fasen. Nu de werkzaamheden vorderen is besloten om de fasering te wijzigen. Dit houdt in dat nu eerst de Kluiversgang wordt aangepakt. Begin volgend jaar gaan we verder met de aanleg van de rijbaan richting Nieuwstraat en het plein op de Brink met doorsteek naar de Grotestraat.

Kluiversgang

Eerst Kluiversgang, begin volgend jaar rijbaan richting Nieuwstraat en plein
In de oude planning is met de ondernemers in het centrum afgesproken dat de werkzaamheden aan rijbaan en plein voor 13 november gereed zouden zijn. Dit in verband met de aankomende feestdagen. Het risico dat we die planning niet halen is groot, vandaar dat nu besloten is eerst de Kluiversgang her in te richten. Die werkzaamheden zullen wel voor 13 november gereed zijn. 

De voordelen van deze gewijzigde planning zijn:
•    De weekmarkt blijft tot het nieuwe jaar op de Brink.
•    Alle aanwezige parkeerplaatsen op het plein blijven tijdens de maanden november en december beschikbaar.
•    Er ontstaat een duidelijke overgang naar nieuw werk.
•    Slecht weer kan dit jaar geen spelbreker zijn. 

Bereikbaarheid
De werkzaamheden aan de Kluiversgang zullen zodanig uitgevoerd worden dat de winkels en woningen in ieder geval bereikbaar blijven. 

Contactpersoon
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u met de heer B. Hofman contact opnemen. Hij is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar via: 06-23509470.