GGD Gezondheidsmeter 2020

In het najaar van 2020 voeren alle GGD'en een gezondheidsonderzoek uit: de GGD Gezondheidsmeter 2020. In onze regio ontvangen bijna 60.000 inwoners een uitnodiging om mee te doen. Bent u er daar één van? Vul dan de vragenlijst in! Uw deelname is belangrijk.

Onderzoek GGD

Wat is de GGD Gezondheidsmeter?
Het onderzoek gaat over de gezondheid, leefstijl en woonsituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. De GGD Gezondheidsmeter wordt eens in de 4 jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland.
De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het CBS kiest willekeurig personen die worden uitgenodigd om mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2020. Met deze groep inwoners krijgen ze een goed beeld van de gehele bevolking. Personen die niet uitgekozen zijn, ontvangen geen vragenlijst. Maar kunnen wel meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl
Het onderzoek loopt tot 18 december 2020. Halverwege 2021 zijn de resultaten te bekijken op de website van de GGD. In de resultaten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. 

Meer informatie?
Ga naar www.ggdnog.nl/gezondheid/gezond-leven/gezondheidsmeter-2020.