Gemeente Berkelland wil sanering asbestdaken stimuleren

De gemeente Berkelland wil blijven streven naar een asbestvrij Berkelland. Daarvoor is het belangrijk actief de sanering van asbestdaken te stimuleren. Zowel voor eigenaren van ‘kleine’ asbestdaken als eigenaren van grote schuren met asbest. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het ‘plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken’.

Wethouder Maikel van der Neut: ‘Het asbestdakenverbod is landelijk van tafel. Toch hopen we dat inwoners, voor ieders veiligheid en gezondheid, de asbestdaken blijven saneren. Om ze daarbij te ondersteunen hadden we al een asbestlening en asbesttreinen, maar we stellen in ons plan van aanpak voor meer te gaan doen. Om ervoor te zorgen dat er de komende jaren meer asbest van de daken verdwijnt, stellen we 1 miljoen euro beschikbaar voor onder andere een subsidieregeling.’

Ruim 1,2 miljoen m2 aan asbest
Aan de hand van de provinciale asbestdakenkaart is geïnventariseerd hoeveel asbest er op de Berkellandse daken ligt. Daaruit komt naar voren dat nog 1.276.192 m2 gesaneerd moet worden, waarvan 1,1 miljoen m2 in het buitengebied. De afgelopen jaren is 207.000 m2 gesaneerd in de gemeente. 

Asbestdaken kleiner dan 35 m2
Eigenaren van asbestdaken kleiner dan 35 m2 mogen zelf het asbest verwijderen, mits ze dat veilig kunnen doen. Daarom wil de gemeente een gratis pakket met hulpmiddelen beschikbaar stellen. Dit pakket bevat onder meer een overall, handschoenen en een gezichtsmasker om veilig te kunnen werken. Daarnaast wordt inwoners de mogelijkheid geboden om het asbest zelf gratis af te voeren naar de milieustraat als zij aan de voorwaarden voldoen.

Asbestdaken groter dan 35 m2
De eerste drempel voor veel eigenaren van grote asbestdaken om te beginnen met asbestsanering is het vele werk dat vaak ook juridisch ingewikkeld is. Meer dan 90% van de asbestdaken ligt in het buitengebied. Om de eigenaren in het buitengebied te ontzorgen in de eerste stappen, kunnen zij gratis een keukentafelgesprek krijgen met een onafhankelijk erfadviseur. Ook kunnen zij een voucher krijgen voor extra advies en/of een asbestinventarisatierapport. Daarnaast komt er een subsidie beschikbaar. Het voorstel is dat dit € 4,50 per m2 bedraagt tot een oppervlakte van 150 m2, en € 2,25 per m2 voor de oppervlakte boven de 150 m2. 

De gemeenteraad bespreekt naar verwachting in november het ‘plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken’.