Gemeenteraad vergadert 13 oktober om 19.30 uur

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 13 oktober om 19.30 uur. Als de vergadering vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 14 oktober worden hervat. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats.

Op de agenda staat onder andere:
•    Vragenhalfuur
•    Spreekgelegenheid voor het publiek 
•    Opdrachtbevestiging accountant controle 2020 en aanvullende opdracht
•    Verklaring van geen bedenkingen Walemaatweg 2 Geesteren voor het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo
•    Voorstel Meedoenarrangement
•    Risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 en dekkingsplan VNOG

Inspreken
In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.
U kunt 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp.
Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website
De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op www.gemeenteberkelland.nl. > Raad & Commissies. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. 

Raadsvergadering live via internet
U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.