Kansen toerisme en recreatie Neede beter benutten

Op 22 september zijn diverse vertegenwoordigers uit Neede op verzoek van de gemeente Berkelland naar Natuurpark Kronenkamp gekomen. Op 1,5 meter afstand van elkaar is er gesproken over hoe de Needse Berg beter beleefbaar gemaakt kan worden. Ook is gebrainstormd over hoe kansen voor toerisme en recreatie in Neede beter benut kunnen worden.

needse bergUpgrade routestructuur Needse Berg
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het verbeteren van de routestructuur op en rond de Needse Berg. Aanleiding hiervoor zijn de diverse klachten en opmerkingen die bij de gemeente zijn binnengekomen over de bebording van onder andere het geologisch  natuurpad. De gemeente Berkelland werkt inmiddels met vrijwilligers van IVN Oost Achterhoek en de VVV Neede aan een plan voor het upgraden van de bestaande routes.

Toeristische potentie Neede
Aansluitend is er gebrainstormd over de kansen en mogelijkheden die er in het algemeen voor Neede liggen als het gaat om toerisme en recreatie. Begin november worden de ideeën geïnventariseerd waarna vervolgens bekeken gaat worden hoe hiermee verder te gaan. Dit gebeurt in nauw overleg met de aanwezigen van de sessie op 22 september.

Wilt u ook meedenken?
Heeft u goede ideeën die een kwalitatieve bijdrage leveren aan de vrijetijdssector van Neede? Dan komt Naomi Höfkes, beleidsadviseur toerisme en recreatie bij de gemeente Berkelland, graag met u in contact: n.hofkes@gemeenteberkelland.nl.