Lokaal Sport- en Beweegakkoord ‘Heel Berkelland Beweegt!’ ondertekend

Maandag 5 oktober hebben in het Openluchttheater in Eibergen de eerste 40 partners, onder toeziend oog van wethouder sport Anjo Bosman, hun handtekening gezet onder het akkoord. Meer dan 75 (!) scholen, kinderopvanglocaties, verenigingen, ondernemers, gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen hebben aangegeven het Lokaal Sportakkoord te willen ondersteunen. De komende periode zullen de overige partners gaan ondertekenen.

ondertekening lokaal sportakkoord

In het Openluchttheater volgden vertegenwoordigers van de diverse organisaties en verenigingen een individueel parcours langs diverse punten over het terrein met als hoogtepunt de handtekening onder het akkoord en een foto.

Heel Berkelland Beweegt!
Na een periode van bijna een jaar van bijeenkomsten en afstemming met vele netwerkpartners en klankbordgroepen is het Lokaal Sport- en Beweegakkoord van Berkelland definitief. Met Heel Berkelland Beweegt! ontstaat een basis en breed draagvlak om alle Berkellanders aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

Projectgroepen van start
Ondertussen zijn de 3 projectgroepen van start gegaan. De projectgroepen met gemiddeld 10 partners, gaan elk hun eigen thema uitwerken tot een of meerdere plannen van aanpak voor projecten. Zij zorgen voor de uitvoering van de projecten in samenwerking met diverse netwerkpartners. De thema’s waaraan zij werken zijn: 
•    Toekomstbestendig beweeg- en sportlandschap realiseren 
•    18+ doelgroepen begeleiden naar passend sportaanbod
•     Een Gezonde Generatie. 
De eerste digitale bijeenkomsten zijn geweest en de eerste lijnen voor de plannen van aanpak zijn geschetst. Ook de stuurgroep is van start gegaan. De stuurgroep voert de regie op de uitvoering van het akkoord. Zij zijn de aanjagers van deze brede samenwerking, zij coachen en faciliteren de projectgroepen en projecten.

Bent u geïnteresseerd in Heel Berkelland Beweegt! U kunt u het akkoord hier vinden. Heeft u nog vragen of suggesties stuur dan een mailtje naar sportakkoord@gemeenteberkelland.nl.