Militaire oefening

Het ministerie van Defensie houdt van 2 tot en met 6 november 2020 een oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Steenwijk, Dalen, Eibergen en Zutphen. Er doen 120 militairen, 28 pantservoertuigen (Fenniks), 8 vrachtauto’s en 8 bedrijfswagens mee.

Doel oefening

De militairen oefenen het verkennen en in kaart brengen van routes en objecten. Verder oefenen ze het betrekken en inrichten van waarnemingsposten. De verkenningen gebeuren te voet en met de voertuigen. De verplaatsingen vinden hoofdzakelijk plaats bij duisternis. Overdag bevinden de eenheden zich in waarnemingsposten. De militairen verplaatsen zich gewapend. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Gebruik wegen en terreinen

Ze gebruiken vooral openbare wegen, paden en terreinen. Willen ze toch iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze vooraf toestemming aan de eigenaren/beheerders. Ze proberen overlast en hinder te voorkomen.

COVID-19

Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector. Ze is daarom deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen. Daardoor kunnen ze de noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving en de reeds opgedragen missies uitvoeren.

Ondanks de vrijstelling treedt militair personeel zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de regering, het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid).

Schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon 030-2180420.