Naoberfonds heeft weer vergaderd

Tijdens de vergadering net vóór het zomerreces, die werd gehouden in het openluchttheater van Eibergen, heeft de adviescommissie Naoberfonds Berkelland geadviseerd om 2 projecten te honoreren vanuit het Berkellands Naoberfonds.

logo Naoberfonds

Het gaat om:
- een proefnummer voor een digitaal en fysiek Magazine voor de Proeftuin Nettelhorst, waardoor inwoners meer over elkaar in de buurt te weten komen en 
- de keuken van wijkgebouw De Koppel in Borculo, zodat nieuwe groepen gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren, in combinatie met een maaltijd en in afstemming met de plaatselijke horeca.
De gemeente heeft het advies over genomen.

Ook in het zomerreces heeft de adviescommissie nog vergaderd en aan Stichting Petje Af een bijdrage verstrekt voor een aanvullende onderwijsprogramma voor 10- tot 14 jarigen.

Met ingang van vrijdag 2 oktober 2020 houdt ideeëndokter Johan Godschalk zijn spreekuur weer digitaal in verband met de coronamaatregelen. De komende 3 vrijdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Heeft u ideeën voor een mooi project, dat goed is voor de leefbaarheid, draagvlak heeft in de buurt, vernieuwend en duurzaam is en waaraan veel inwoners meewerken, bezoek dan het (digitale) spreekuur van de ideeëndokter en dien in overleg met hem een subsidieaanvraag in voor het Naoberfonds. U kunt contact met hem opnemen via johangodschalk@hotmail.com.