Online bijpraatavond zorg

Wilt u weten wat de gemeente Berkelland doet om zorg dichter en beter bij inwoners te organiseren? En wat onze plannen zijn om te voorkomen dat inwoners zorg of ondersteuning nodig hebben? Meld u dan aan voor de speciale online bijpraatavond over zorg op 28 oktober 2020.

 

28 oktober is een vervolg op avond over zorg op 13 februari

Eerder dit jaar hield de gemeente ook een avond over zorg. Tijdens deze avond hebben we meerdere keren gehoord dat deelnemers het prettig vonden om geïnformeerd te worden over de verschillende projecten en uitdagingen die nog voor ons liggen. Wij hebben dit opgevat als een behoefte aan een vervolg op deze bijeenkomst. Dat is dan ook de reden dat we op 28 oktober opnieuw een speciale avond over zorg in Berkelland organiseren.

Programma

De gemeente Berkelland wil zorg bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Wij vertellen u graag op 28 oktober wat dit precies betekent. Het programma van deze online bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • 19.30 uur:        welkom door wethouder Marijke van Haaren
  • 19.45 uur:        start eerste informatie- en uitwisselronde
  • 20.30 uur         pauze
  • 20.45 uur:        start tweede informatie- en uitwisselronde
  • 21.30 uur:        einde

Informatie- en uitwisselronde

In 2 informatie- en uitwisselrondes vertellen we wat we als gemeente (concreet) doen om zorg anders, beter en efficiënter te organiseren. U kunt kiezen om aan te sluiten bij de thema’s ‘preventie’, ‘actieve casusregie door Voormekaar’ en ‘plannen en acties in het sociaal domein’.

Thema preventie

We vertellen wat we nu al doen als het gaat om het voorkomen van zorggerelateerde problemen en welke plannen we hebben. Tegelijk zijn we benieuwd wat er volgens u nog mist en waar nog extra aandacht voor zou moeten zijn.

Thema actieve casusregie door Voormekaar

We geven tekst en uitleg over de andere werkwijze van Voormekaar. Wat is actieve casusregie, hoe ziet dat er in de praktijk uit en wat betekent dit voor een inwoner met een zorg- of ondersteuningsvraag?

Thema plannen en acties in het sociaal domein

Er gebeurt een heleboel in het sociaal domein. We vertellen u graag over onze verschillende plannen en projecten waarmee we inwoners blijvend vooruit willen helpen.

Wilt u er online bij zijn? Meld u dan aan!

Stuur uiterlijk 26 oktober een mail naar aanmelden@gemeenteberkelland.nl of bel naar de gemeente: 0545-250 250. Geef bij uw aanmelding aan bij welke 2 thema’s u graag wilt aansluiten: preventie, actieve casusregie of plannen en acties in het sociaal domein. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een link om deze avond vanuit huis bij te kunnen wonen.