Starterslening Berkelland in 2021 beschikbaar voor woningen tot € 243.750

Per 1 januari 2021 is de Starterslening Berkelland beschikbaar voor woningen met een koopsom tot € 243.750. Deze verhoging is een gevolg van de verhoging van de NHG-grens, deze is in 2021 € 325.000.

IKVC9157

Starters kunnen in Berkelland een steuntje in de rug krijgen bij het kopen van de eerste woning. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen. Pas na drie jaar betaalt de starter rente en aflossing voor deze lening. 

De raad van Berkelland heeft in mei besloten dat de maximale koopsom voor de starterslening 75% van de NHG-grens is. De Regeling wordt uitgevoerd door het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 

Overdrachtsbelasting 
Het kabinet Rutte heeft een wetsvoorstel ingediend om de startpositie van jonge kopers op de woningmarkt te verbeteren. Wie tussen de 18 en 35 jaar oud is en een eigen woning koopt, wordt vanaf 2021 eenmalig vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting. Als de woning wordt verkregen door meerdere personen, dan geldt deze leeftijdseis voor elk van de kopers afzonderlijk. Deze vrijstelling is ook van toepassing op doorstromers jonger dan 35 jaar, als zij nog niet eerder van vrijstelling gebruik hebben gemaakt. 

Ben je starter en wil je graag meer informatie over huren of kopen, kijk dan ook eens op www.startenopdewoningmarkt.nl