Vacature vrijwilliger Humanitas

Op de website van Voormekaar staan regelmatig leuke vrijwilligersvacatures. Zoals de volgende vacature. Humanitas Tandem zoekt met spoed een ondersteunend coördinator. Begeleidt u graag mensen en regelt u graag? Dan is dit echt iets voor u!

logo voormekaar

Maatjesproject 'Humanitas Tandem Achterhoek'

Humanitas Tandem Achterhoek is een maatjesproject voor mensen met weinig of geen contacten, die daar graag verandering in willen, maar dat zelf niet gerealiseerd krijgen. Vrijwilligers ondernemen met hen die activiteiten, die het sociaal isolement voorkomen of doorbreken, met de intentie dat de deelnemer na een jaar weer zelfstandig verder kan.

Wij zoeken een ondersteuning coördinator

Voor de gemeente Berkelland zoekt Humanitas Tandem een ondersteunend coördinator. In overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de beroepskracht legt u huisbezoeken af; maakt u een match tussen de deelnemer en de vrijwilliger en bent u voor beiden het eerste aanspreekpunt. U zorgt voor registratie en administratie van deze bezoeken en contacten. U neemt deel aan de bijeenkomsten voor de vrijwilligers. U hebt regelmatig contact met en rapporteert aan de beroepskracht. En u denkt mee in beleidskwesties.

Reageren?

Ga naar www.voormekaar.net (onder ‘Help elkaar’) en lees hoe u op deze vacature kunt reageren. Of neem voor meer informatie contact op met Marianne de Veer via m.deveer@humanitas.nl of 06-5755 2508.

Bent u op zoek naar ander vrijwilligerswerk?

Kijk dan ook op www.voormekaar.net.