Welzijnsraad vergadert 14 oktober digitaal

Vanwege de aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen is het niet mogelijk om de vergaderingen van de Welzijnsraad fysiek te laten plaatsvinden. Voorlopig vergadert de Welzijnsraad digitaal. Op woensdag 14 oktober vindt de volgende digitale vergadering plaats. Er wordt onder meer gesproken over wonen en zorg.

Melden onderwerpen
Als u een onderwerp naar voren wilt brengen, dan kan per de mail via: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt en eventueel in de vergadering wordt besproken.

Wat doet de Welzijnsraad?
Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor meer informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl of stuur een e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl