College biedt raad begroting 2021 aan

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de begroting 2021 aan. De basis voor deze begroting is al gelegd bij de vaststelling van de perspectiefnota 2021 afgelopen juli. De begroting 2021 sluit met een voordeel van 990.000 euro. In deze begroting is het plan uit de perspectiefnota verwerkt om het tekort van 9,4 miljoen euro structureel op te lossen.


De begroting 2021 sluit met een voordeel van 990.000 euro. In 2024 is het voordeel 2.045.000 euro. Dat is in lijn met de verwachting in de perspectiefnota 2021. Het ruime voordeel roept wellicht de vraag op waarom toch bezuinigen? De reden is dat het college de nodige risico’s ziet. De belangrijkste daarvan is de herijking van het gemeentefonds. Dat geldt zowel voor het gedeelte sociaal domein als voor het overige deel van het gemeentefonds. Ook de financiële gevolgen van de coronacrisis blijven een onzekere factor. In deze begroting is op sommige onderdelen al wel rekening gehouden met hogere kosten, bijvoorbeeld voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen, maar veel is nog niet nauwkeurig te begroten. Met dit positieve saldo van de begroting wordt geanticipeerd op deze tegenvallers. Het college maakt zich wel zorgen of de voorgenomen maatregelen in 2024 voldoende zullen zijn. Zij blijft de ontwikkelingen volgen en zal met aanvullende voorstellen komen als dit nodig blijkt.

In dit licht bezien is ook de verhoging van de OZB een bewuste keuze. En is de overtuiging dat de verhoogde opbrengst nodig is in 2024. Daarbij wordt gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Het nu niet doorvoeren van de OZB-verhoging betekent dat op een later moment een grotere stap moet worden gemaakt.

Begroting in speciale webapp 
De begroting is voor iedereen makkelijk in te zien via een speciale webapp. U kunt de app vinden via https://berkelland.begrotingsapp.nl of door te klikken op de button ‘Financiële stukken’ op onze website www.gemeenteberkelland.nl. Hoe werkt de webapp? Op een eenvoudige en papierloze manier kunnen de korte begrotingsteksten per programma worden geraadpleegd. U ziet daarbij foto’s en u kunt doorklikken naar achterliggende beleidsstukken. Via de button Activiteiten kunt u de begroting filteren op Programma, Portefeuillehouder (wethouder of burgemeester) en Locatie (op welk gebied heeft het betrekking, bijvoorbeeld heel Berkelland of Neede, Eibergen, Haarlo enz.).