Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Wij willen graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van jeugdhulp en hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We hebben daarom vorige week via een steekproef inwoners gevraagd mee te doen met ons ervaringsonderzoek.

Heeft u vorig jaar ondersteuning of zorg ontvangen via de gemeente/Voormekaar?

Dan kan het zijn dat u een brief heeft ontvangen om (anoniem) mee te doen met ons ervaringsonderzoek. Vul de vragenlijst in en geef aan wat u vindt: wat gaat goed en wat kan beter? Wij hopen dat iedereen die is benaderd voor ons onderzoek, de vragenlijst invult. Dat helpt ons om de manier waarop wij ons werk doen, zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeftes die er leven.

Het onderzoek wordt namens de gemeente uitgevoerd

Onderzoeksbureau BMC voert namens de gemeente Berkelland het onderzoek uit.
De uitkomsten worden in dit najaar bekend gemaakt via Berkelbericht en www.waarstaatjegemeente.nl