Gemeenteraad vergadert 15 september om 19.30 uur digitaal

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 15 september om 19.30 uur. Indien de vergadering vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 16 september worden hervat. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats. U kunt de vergadering live volgen via internet.

Op de agenda staat onder andere:
•    Vragenhalfuur
•    Spreekgelegenheid voor het publiek
•    Benoemen lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek
•    Vergaderrooster 2021 van de gemeenteraad
•    Beleidskader schuldhulpverlening 2021-2024
•    Eerste bestuursrapportage Sociale Dienst Oost Achterhoek
•    Verordening sociaal domein Berkelland 2021
•    Bestuursrapportage 2020
•    Integraal huisvestingsplan 2020-2036 gemeente Berkelland
•    Deelname aan coöperatie De Marke

Inspreken
In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.
U kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp.
Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website
De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. 

Raadsvergadering live via internet
U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.