Online vergadering Cliëntenraad

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk houdt op donderdag 10 september 2020 een online vergadering. Vanwege de coronamaatregelen zal mogelijk publiek uitgesloten zijn van deelname.

Agenda

 1. Opening
 2. Informatie uit de werkgroepen
 3. Verordening Sociaal Domein
 4. Meedoen-applicatie, monitoring
 5. Evaluatie inkomstenvrijlating, brief 11-6-20
 6. Evaluatie werkaanvaardingspremie (WAP) Oost Gelre, brief 28-5-20
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 11 juni 2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Inzien stukken

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf. Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.