Subsidie kleine evenementen en activiteiten

Subsidieaanvragen voor kleinschalige activiteiten en evenementen in 2021 moeten vóór 1 oktober 2020 bij de gemeente worden aangevraagd. Dus als u in 2021 een evenement of kleinschalige activiteit wilt organiseren en hiervoor subsidie wenst, moet u uw aanvraag vóór 1 oktober indienen. Dat kan via onze website.

Woord Subsidie op blauwe achtergrond

De beoordeling van de aanvraag vindt vóór eind 2020 plaats aan de hand van de ‘subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten 2018’ en de daarbij behorende voorwaarden. Aanvragen die na 1 oktober 2020 worden ontvangen, kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Subsidieaanvragen voor andere activiteiten indienen in de periode van 1 januari tot en met 31 maart van het subsidiejaar

Voor andere subsidieaanvragen, zoals voor muziek, dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport en vormings- en ontwikkelingswerk geldt een andere aanvraagperiode. Deze periode loopt van 1 januari tot en met 31 maart van het subsidiejaar zelf. Daarna kan de aanvraag snel worden beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling ‘kunst, cultuur, sport en welzijn 2018’ en direct worden afgehandeld. Aanvragers hoeven daardoor niet meer lang te wachten op de beschikking en uitbetaling.

Aanvragen die na 31 maart 2019 worden ontvangen, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Alle subsidieaanvragen kunt u indienen via de E- dienst

Ga naar de E-diensten. Klik door naar de categorie waar u onder valt en vul het formulier in. Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen.