Welzijnsraad vergadert 9 september

De Welzijnsraad vergadert dit najaar in principe weer op de woensdagavond in het gemeentehuis van Berkelland aan de Marktstraat 1 in Borculo. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 9 september 2020 om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Wel willen we bij aankomst graag uw naam en telefoonnummer noteren.

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545-250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Mocht fysiek vergaderen vanwege aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis niet mogelijk zijn, dan zal een videovergadering plaatsvinden. Eventuele inbreng door belangstellenden kan in dat geval tot woensdag 9 september 2020 om 16.00 uur via de mail. Kijk voor actuele informatie op de website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl.

Agenda vergadering 9 september

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven over openbare orde en veiligheid en alcohol- en drugsgebruik in Berkelland, vooral in relatie tot jongeren. Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Melden onderwerpen

Mocht iemand hierover of over een ander onderwerp iets naar voren willen brengen, dan kan dat altijd via de mail aan welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

We zorgen ervoor dat uw mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt en eventueel in de vergadering wordt besproken.

Wat doet de Welzijnsraad

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor nadere informatie op de website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.