Werkzaamheden A1

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 23 september 2020 vinden werkzaamheden plaats aan de op- en afritten Lochem (26) op de A1.

Aansluiting Lochem en reconstructie N332

Ook verbetert Rijkswaterstaat de huidige T-aansluitingen met de N332. Tegelijkertijd voert Heijmans in opdracht van provincie Overijssel groot onderhoud uit aan de N332 tussen de aansluiting met de A1 en Holten. Deze werkzaamheden duren t/m 11 oktober 2020.

Dat betekent dat verschillende op- en afritten afgesloten zijn. Tijdens het werk wordt het verkeer omgeleid. Houd rekening met extra reistijd door  omleidingsroutes van en naar Lochem, Holten en de A1 in beide richtingen. Ook geldt op de A1 ter hoogte van de werkzaamheden een maximumsnelheid van 90 km/h en een inhaalverbod voor vrachtwagens.

De wegwerkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd

Deel 1: reconstructie op- en afritten A1 Lochem (26) en aansluitingen op N332 (afsluiting van alle op- en afritten Lochem (26)) en groot onderhoud aan de N322 tussen de A1 en de aansluiting met de Larenseweg in Holten (31 augustus tot en met 23 september).

Deel 2: aanleggen van 2 turborotondes in de N332 tussen de op- en afritten van de A1 inclusief de verbinding hiertussen bovenop het viaduct. Dit betekent afsluiting van de oversteek van de N322 over de A1 (31 augustus tot en met 11 oktober).

Dit levert de volgende hinder op voor het verkeer vanaf de A1 naar Lochem en Holten en voor het verkeer over de N332 tussen Lochem en Holten:

  • Van 31 augustus tot en met 23 september (3,5 week) zijn de opritten en afritten Lochem (26) van de A1 in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer.
  • Van 31 augustus tot en met 23 september (3,5 week) is de N332 tussen Holten (rotonde met Handelsweg / Keizersweg) en Lochem (rotonde met Markeloseweg in Laren) afgesloten voor al het verkeer. Hulpdiensten hebben vrije doorgang.
  • Van 31 augustus tot en met 11 oktober is de doorgang over de A1 voor al het verkeer afgesloten (hulpdiensten uitgezonderd).

Verkeer wordt ter plaatse via borden omgeleid.

Meer informatie?

Zie voor actuele projectinformatie: www.A1oost.nl.

A1 tekening