21 april 19.30 uur derde informatieavond over windenergie in Berkelland

Initiatieven voor grootschalige windturbines moeten in Berkelland voldoen aan het beleid Ruimtelijk Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE). De gemeenteraad wil het RODE-beleid herijken om windinitiatieven goed te kunnen beoordelen. Op 10 maart en 6 april zijn er al digitale informatieavonden geweest voor raadsleden en genodigden. Op 21 april om 19.30 uur volgt er nog een digitale informatieavond voor raads- en commissieleden. Die avond is voor iedereen te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente.

Energieneutraal Berkelland

Programma

19.30 uur    Opening door gespreksleider Marcel van Dijk
19.35 uur    Presentatie over RES door Frank Duenk/Frans Langeveld
                   Ruimte voor vragen
20.15 uur    Korte pauze
20.25 uur    Gedachten over het vervolg door wethouder Gerjan Teselink en Matthew Vuijk
21.00 uur    Hoe verder?
21.30 uur    Afsluiting

Het kennisdossier staat op onze website

Alle filmpjes, presentaties, achtergrondinformatie en via YouTube gestelde vragen verzamelen we online in een kennisdossier. De presentaties en videolink van de vorige avonden zijn te vinden via deze link

Informatieavond volgen via YouTubekanaal 

U kunt de informatieavond volgen via het YouTubekanaal van de gemeente Berkelland. Het is ook mogelijk om in de chat vragen te stellen.