Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vonden de raadsvergadering van 13 april digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 14 april. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 13 april heeft de gemeenteraad besloten:
•    Een éénmalige bijdrage beschikbaar te stellen aan Berkellandse bedrijven en verenigingen die financieel nadeel hebben ondervonden van Covid-19 en hiertoe 
€ 1.500.000,- ter beschikking te stellen.
•    Een wijziging in Verordening Starterslening Berkelland 2021 vast te stellen (wijziging: vervallen van de uitsluiting voor woningen die met korting en/of terugkoopgarantie zijn gekocht); de 'Verordening Starterslening 2021', gepubliceerd op 12 januari 2021, in te trekken en de ‘Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2021-2’ te publiceren.
•    De begroting voor de gemeentelijke grondexploitatie voor de woningbouwlocatie De Magistraat/Heure in Borculo vast te stellen; op basis van deze begroting krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het plan; het grondexploitatiecomplex financieel te verantwoorden als Bouwgrond in exploitatie.
•    De Algemene plaatselijke verordening 2021 vast te stellen. 
•    Amendement A-21-03 aan te nemen over het opnemen van een artikel over het verbod van gebruik van lachgas in de Algemene plaatselijke verordening 2021.
•    De volgende amendementen te verwerpen: 
-    Amendement A-21-02 over aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening inzake crossen.
-    Amendement A-21-05 over het opnemen van een artikel in de Algemene plaatselijke verordening over vuurwerk.

In de raadsvergadering van 14 april heeft de gemeenteraad besloten:
•    Het beleidskader Preventie 2021 -2025 gemeente Berkelland vast te stellen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.