Commissies vergaderen op 28 en 29 april en op 11 en 12 mei

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 28 april en 11 mei. De raadscommissie Ruimte vergadert op 29 april en 12 mei. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen digitaal plaats. U kunt ze live volgen via internet.

Commissie Bestuur en Sociaal – woensdag 28 april, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:
o    Rekenkamer onderzoek effectiviteit van de re-integratietrajecten van bijstandsgerechtigden
o    Toekomstbestendige verenigingen in Berkelland
o    Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG
o    Beeldvormende discussie leges en belastingen
o    Instemmen met de kaders en uitgangspunten in 'Regels voor evenementen'

Commissie Bestuur en Sociaal – dinsdag 11 mei, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:
o    Coronacrisis en maatregelen 
o    Vergadermodel gemeente Berkelland
o    Raadsbrief over vervolg regionale inkoop jeugdhulp en Wmo 2022
o    Raadsbrief over haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodaties Eibergen
o    Raadsbrief Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 vergunningverlening toezicht en handhaving

Commissie Ruimte – donderdag 29 april, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:
o    Brief van Geesterens Belang over woningbouw Geesteren
o    Raadsbrief over herinrichting oude N18
o    Tiny Houses Zwilbroekseweg

Commissie Ruimte – woensdag 12 mei, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:
o    Groene handhaving overzicht en resultaten 2017-2020 en Illegale bomenkap in Geesteren
o    Raadsbrief over Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat de mogelijkheid om online in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & Commissies.

Commissievergaderingen live via internet

U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. Ook kunt u de vergaderingen de volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.

Welke vergaderingen worden uitgezonden?

•    Alle openbare raadsvergaderingen
•    Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en Sociaal
•    Alle openbare commissievergaderingen Ruimte