Concept ‘Kijk op Cultuur en Erfgoed in Berkelland 2020-2030’ voor iedereen ter inzage

Hoe willen we de komende jaren onze cultuur en erfgoed bewaren, beleven, erover leren, maken en het met elkaar verbinden? Die vragen staan centraal in de nieuwe visie Kijk op Cultuur en Erfgoed in Berkelland die de gemeente samen met inwoners heeft gemaakt. Vanaf vandaag is de visie en het uitvoeringsprogramma voor iedereen in te zien. Tot en met 27 april kan iedereen op de visie en het uitvoeringsprogramma zowel mondeling als schriftelijk een reactie geven.

Wethouder Anjo Bosman: “Cultuur en erfgoed prikkelt onze verbeelding. Het leert ons over het verleden. Het maakt ons wie we zijn en helpt ons de wereld te ontdekken. Cultuur en erfgoed gaat over het maken van muziek, het wandelen door ons landschap, het bezoeken van een museum of volksfeest, maar ook vooral over hoe we met elkaar omgaan. 
Deze visie is geschreven op basis van de inbreng van diverse betrokkenen. Het is een visie van en voor ons allemaal. We geven graag onze inwoners de gelegenheid om op deze concept-visie te reageren, zodat we daarna een breed gedragen visie kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.”

Verloop van het proces

Na een aanloop in 2019, waarin de uitgangspunten zijn opgeschreven en de opdracht is gemaakt, startte het gezamenlijke proces met een drukbezochte en enthousiaste kick-off bijeenkomst in de Borculose synagoge. De opbrengst van die avond zou de koers voor het maken van de visie bepalen, als er geen pandemie zou zijn uitgebroken.
Ondanks alle maatregelen rondom het coronavirus is geprobeerd toch zoveel mogelijk inwoners en organisaties te bereiken om hun verhalen, meningen en ideeën te horen en op te schrijven.

Visie beschrijft huidige cultuur- en erfgoedveld, overzicht trends en ontwikkelingen en ambities en doelen 

De visie bestaat uit een analyse van het huidige cultuur- en erfgoedveld in Berkelland, een overzicht van trends en ontwikkelingen en de ambities en doelen. Hieruit zijn drie belangrijke speerpunten gefilterd. ‘Een leven lang leren’, ‘cultuur en erfgoed voor iedereen’ en ‘Toekomstbestendige verenigingen en organisaties’.

Speerpunten komende 4 jaar in uitvoeringsprogramma

De speerpunten zijn te lezen in het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar, waar gemeente, organisaties en verenigingen samen werken om deze speerpunten bij de horens te pakken.  
Door slim met de ombuigingsopdracht om te gaan, proberen we samen met het veld de geplande bezuinigingen zo min mogelijk van invloed te laten zijn op het huidige aanbod. 

Reacties zijn tot en met 27 april van harte welkom

Iedereen krijgt nu de kans om van 6 april tot en met 27 april het conceptstuk in te zien en om reacties te geven. De visie en het uitvoeringsprogramma zijn te vinden op www.gemeenteberkelland.nl. Er ligt ook een papieren versie bij de Publiekswinkel ter inzage. Als u een reactie wilt geven dan kan dat per mail via cultuurenerfgoed@gemeenteberkelland.nl of u belt met Roy Oostendorp via 0545-250 250.