Gemeente biedt steun aan Berkellandse ondernemers en verenigingen en stichtingen

De gemeenteraad heeft op 13 april 2021 besloten om ondernemers en verenigingen en stichtingen die getroffen zijn door de coronacrisis een hart onder de riem te steken en eenmalig een subsidie van 750 of 1500 euro aan te bieden. Het geldt voor horecabedrijven, niet-essentiële winkels, contactberoepen, sportscholen en verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, welzijn en gezondheid, die negatieve gevolgen hebben ondervonden van de lockdown. De gemeente wil hiermee een gebaar maken als lichtpuntje in deze moeilijke tijden.

AANVRAAGFORMULIER

Deze stimuleringssubsidie kan vanaf 14 april tot uiterlijk 12 mei 2021 aangevraagd worden via bovenstaand e-formulier.

Zware klap voor lokale middenstand en verenigingsleven

Het verplicht moeten sluiten van winkels, horeca, sportscholen en diverse contactberoepen en het niet doorgaan van activiteiten door cultuur- en sportverenigingen als gevolg van de coronamaatregelen van de Rijksoverheid is een zware klap voor de lokale middenstand en het verenigingsleven in Berkelland. Landelijk en vanuit de provincie bestaan er verschillende steun- en herstelpakketten die ondernemers en verenigingen financieel tegemoetkomen. De gemeente wil echter een gebaar maken richting de lokale middenstand en het Berkellandse cultuur- en sportverenigingsleven en met deze financiële steun een teken van betrokkenheid en verbondenheid geven. 

Ondernemers

De subsidie wordt verstrekt aan horecabedrijven, niet-essentiële winkels, contactberoepen en sportscholen:
•    die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 
•    een fysieke vestiging hebben in Berkelland en 
•    die daar in normale omstandigheden (grotendeels) hun daadwerkelijk feitelijke werkzaamheden hebben en 
•    die op peildatum 1 mei 2020 en/of 2 januari 2021 verplicht dicht zaten als gevolg van de lockdown. 

De subsidie bedraagt eenmalig € 750,- per peildatum. Als het bedrijf op beide peildata verplicht gesloten was dan is de subsidie € 1.500,-. 

Cultuur- en sportverenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen in brede zin op het gebied van sport, cultuur, welzijn en gezondheid die negatieve financiële gevolgen of effecten hebben ondervonden van de lockdown en bijvoorbeeld:
-    geen of minder inkomsten uit sponsoring en/of
-    geen of minder inkomsten uit acties of toernooien of entree of andere activiteiten hebben, die ze zonder de Covid-19 maatregelen wel gehad zouden hebben en/of
-    anderszins minder inkomsten en/of
-    hogere uitgaven in verband met het nemen van (hygiëne- en/of veiligheid)maatregelen hebben.

De subsidie bedraagt eenmalig € 750,-.

De subsidie wordt verstrekt voor het stimuleren van activiteiten van verenigingen en stichtingen tijdens en na de lockdown en die:
•    statutair gevestigd zijn in de gemeente Berkelland
•    daar (grotendeels) hun feitelijke werkzaamheden hebben
•    ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
•    daadwerkelijk actief zijn op het terrein van sport, cultuur, welzijn, gezondheid in brede zin
•    minimaal 2 boekjaren bestaan
•    als vereniging minimaal 20 leden hebben
•    verklaren een negatief financieel effect te hebben ondervonden van de lockdown in het kader van de Covid-19 maatregelen.

Ook verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid, zogenaamde informele verenigingen kunnen een aanvraag indienen mits ze: 
•    een aantoonbare organisatiestructuur hebben
•    (grotendeels) hun feitelijke activiteiten in Berkelland hebben
•    in normale omstandigheden daadwerkelijk actief zijn op het terrein van sport, cultuur, welzijn, gezondheid in brede zin
•    minimaal 2 boekjaren bestaan
•    minimaal 20 leden hebben
•    verklaren een negatief financieel effect te hebben ondervonden van de lockdown in het kader van de Covid-19 maatregelen.

Vragen? 

Ondernemers kunnen terecht bij:
Harm ten Hoopen, h.tenhoopen@gemeenteberkelland.nl, telefoon 06-18200992

Verenigingen en stichtingen kunnen contact opnemen met de gebiedscontactpersoon:

•    Jan Lubben voor Borculo, Haarlo, Geesteren en Gelselaar en buitengebied hiervan, j.lubben@gemeenteberkelland.nl (06-18201069).
•    Nick te Brake voor Ruurlo en Beltrum en buitengebied hiervan, n.tebrake@gemeenteberkelland.nl (06-86847128).
•    Inge Waarlo voor Eibergen en Rekken en buitengebied hiervan: i.waarlo@gemeenteberkelland.nl  (06-18201194).
•    Anja van Maren voor Neede, Noordijk en Rietmolen en buitengebied hiervan, a.vanmaren@gemeenteberkelland.nl (06-18201101).