Rioolverstopping aanpakken

Helaas komt het soms voor dat de riolering in of bij uw woning verstopt raakt. Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben en op verschillende plaatsen optreden. Bijvoorbeeld in uw woning of in de afvoerbuis naar het gemeenteriool. Als de verstopping in het gemeentedeel zit, dan wordt deze door en op kosten van de gemeente verholpen. Zit de verstopping in uw huisriolering dan moet u zelf actie ondernemen.

Tekening voor vinden ergscheidingsputje

Erfscheidingsputje openen

Om te weten in welk deel de verstopping zit, is het noodzakelijk het erfscheidingsputje te openen. Het erfscheidingsputje behoort tot het gemeenteriool en vormt de scheiding tussen het gemeenteriool en uw huisriolering. Bij vrijwel elke woning is een erfscheidingsputje aanwezig. Het erfscheidingsputje zit in de afvoer van de woning naar het gemeenteriool op ongeveer 50 centimeter van de voorste erfscheiding op het huisperceel.

  • Staat het erfscheidingsputje droog, of nagenoeg droog, dan is het zeker dat de verstopping ergens in uw huisriolering zit.
  • Staat het erfscheidingsputje echter vol water, dan is sprake van een verstopping in het gemeenteriool. U kunt dit melden via het 0545-250 250. Via dit telefoonnummer is de storingsdienst ook bereikbaar buiten kantooruren en in de weekenden.

Kosten zijn voor bewoner/huiseigenaar

Alle kosten die gemoeid zijn met het vinden van het erfscheidingsputje en het ontstoppen van de huisriolering zijn voor rekening van de bewoner/huiseigenaar. Treft u water aan in het putje, dan waarschuwt u de gemeente, die dan zo spoedig mogelijk de verstopping opheft. Eigenhandig opheffen van de verstopping in het gemeenteriool wordt niet vergoed. Een rekening van een ontstoppingsbedrijf, zonder opdracht of tussenkomst van de gemeente, wordt niet door de gemeente betaald.