Tip van de week: klein chemisch afval

In deze rubriek geven we een tip of uitleg over een onderdeel van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze week een tip over klein chemisch afval.

In mei weer inzameling Klein Chemisch Afval

Klein Chemisch Afval (KCA) is schadelijk voor het milieu en hoort daarom niet bij het reguliere afval. Het KCA wordt 4x per jaar opgehaald door de chemokar. Op uw afvalkalender of afvalapp ziet u wanneer. Woont u in het buitengebied? Dan moet u uw klein chemisch afval vooraf aanmelden. Dat kan via kcainzameling@remondis.nl of 0544-395 555.

Het KCA moet worden aangeboden in de blauwe box

Let op: Het KCA moet worden aangeboden in de blauwe box. Er mag dus geen afval los worden aangeboden of naast de box worden gezet.

tl in glasbak

tl-buizen horen bij het klein chemisch afval en niet in de glasbak, zoals onlangs in een glascontainer in Borculo werd aangetroffen!

Wat is klein chemisch afval?

  • Batterijen, spaarlampen, tl-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen en brandblussers
  • Kwikthermometers, injectienaalden, medicijnen
  • Verf, lak, terpentine, kwastreiniger, kwikschakelaars
  • Fotofixeer, ontwikkelaar, salpeterzuur, zwavelzuur, zoutzuur
  • Accu’s
  • Afgewerkte olie, mits dit in jerrycans zit

Frituurvet en klein wit- en bruingoed (alle elektra die in een boodschappentas past) kunt u ook gratis met de chemokar meegeven.

Wat valt NIET onder klein chemisch afval?

Lege spuitbussen, lege verfblikken en verfblikken met uitgeharde verf horen thuis in de grijze container.

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.